O kościele
źródło: [3] s.631
  • Parafia erygowana 5 kwietnia 1922 r. przez kard. Aleksandra Kakowskiego. Sąsiadować miała z parafiami: Bielany, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna. Dekret erekcyjny wszedł w życie 1 maja 1922 r., ale ogłoszono go z ambon już 23 kwietnia.

  • Kościół pw. św. Jozafata Kuncewicza przebudowany w 1922 r. przez ks. Mieczysława Krygiera z cerkwi prawosławnej. Później rozbudowany.

  • Plebania zbudowana w 1975 r. przez ks. Stanisława Urbańczyka. Parafia nie posiada własnego cmentarza, ale na jej terenie leży Cmentarz Komunalny (dawny wojskowy) na Powązkach, założony w 1912 r.

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2