Informacje podstawowe
 • Adres:
  kościół: pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa
  plebania: ul. Twarda 1, 00-114 Warszawa

 • Informacje o położeniu:
  dekanat: śródmiejski
  kościół parafialny
  dzielnica: Śródmieście

 • W Internecie:
  Strona www parafii: www.wszyscyswieci.pl

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2