O kościele
źródło: [3] s.489
  • Parafia erygowana prawdopodobnie w XV w., przed 1446 r. z części parafii św. Jana Chrzciciela. Erekcję parafii przez biskupa poznańskiego Benedykta Izbieńskiego w dniu 20 sierpnia 1542 r. niektórzy historycy uważają za wtórną. W 1904 r. siedzibę parafii wawrzyszewskiej przeniesiono do pokamedulskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim. Nabożeństwa parafialne były tam odprawiane tam od 1 kwietnia 1905 r. Trzecia data erekcji, a właściwie podziału istniejącej parafii bielańsko-wawrzyszewskiej i reerekcji parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, której dokonał kard. Aleksander Kakowski to: 5 marca1923 r.

  • Kościół stary pw. św. Marii Magdaleny w stylu wczesnego baroku, zbudowany w połowie XVI w. (1539?, 1542?, 1543-48?, 1546?) przez lekarza królewskiego Baltazara Smosarskiego (wg innych Szymachowskiego). Kościół nowy pw. Maryi Matki Zawierzenia, zbudowany w latach 1994-1997 wg projektu arch. Stanisława Fijałkowskiego, przez ks. Witolda Jankowskiego.

  • Dom parafialny zbudowany w 1973 r. przez ks. Witolda Jankowskiego. Plebania zbudowana w 1826 r. (1846?) przez ks. I. Tarnowskiego.

  • Parafia posiada własny cmentarz, założony w 1830 r.

źródło: [4] s.30-32
  • Jeszcze w tym samym roku [1542] podjęto prace przy budowie murowanego kościoła, który stanął w 1548 r. W kolejnych latach świątynię rozbudowywano. Najstarszym elementem jest romańska absyda, która razem z prezbiterium stanowiła pierwotnie cały kościół. W 1830 r. pojawiła się kruchta, a w 1870 - zakrystia. Wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu baroku mazowieckiego, chociaż widoczne są także ślady późnorenesansowe i klasycystyczne. Kościół uszedł wojennej pożodze - w jego wyposażeniu zachowało się wiele cennych zabytków sztuki sakralnej.

  • Rozwijające się w ciągu wieków osiedle zmieniało swój charakter w wiejskiego na wiejsko-miejskie. Przybywało ludności i już w latach 70. stary kościółek pw. św. Marii Magdaleny był zbyt mały na potrzeby wiernych. Wreszcie w 1987 r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę świątyni na placu parafialnym, naprzeciwko starego budynku. Teren pod budowę poświęcił bp Kazimierz Romaniuk w 1989 r. Kamień węgielny wmurowano rok później. Nowy Dom Boży stanął w ciągu trzech lat. Konsekracji dokonał w 1997 r. prymas Polski kard. Józef Glemp.

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2