Akcesoria kościelne

Rozwój religii doprowadził do powstania materialnych symboli wiary – eksponowanych publicznie w celu podkreślenia przynależności do danej religii. W toku historii podlegały one uproszczeniom tak, aby łatwo dało się je rozpowszechniać. W efekcie prawie każda współczesna religia posługuje się jakimś przedmiotem, który stanowi widoczne oznaczenie świątyń, a często bywa także noszony przez wiernych. W niektórych wyznaniach taką rolę pełni specjalny element ubioru noszony w miejscach publicznych.
Przedmioty liturgiczne jako ruchome elementy przestrzeni kościoła, służą do sprawowania liturgii. Początkowo do sprawowania Eucharystii stosowano przedmioty codziennego użytku. Tak samo szaty liturgiczne; pierwotnie były to ubrania noszone od święta. Dopiero z czasem zaczęto tworzyć specjalnie do tego celu przeznaczone naczynia i rzeczy.

Do wykonania przedmiotów liturgicznych należy stosować te materiały, które są uznawane za „szlachetne, trwałe i odpowiednie na użytek sakralny”, tak, by były godne tajemnic, w jakich będą stosowane. Dlatego też winne być one obrzędowo poświęcone, a także używane i przechowywane z szacunkiem, szczególnie zaś te, w których ofiaruje się, konsekruje i przechowuje chleb i wino. Każdy przedmiot ma swoje przeznaczenie, wiele z nich zaś: głęboką symbolikę.

Materialne przedmioty kultu można zakupić nie tylko w stacjonarnych sklepach, lecz także w internetowym sklepie liturgicznym. Kropielnice, figury świętych i inne elementy wyposażenia świątyni, to istotne dla duszy i ciała akcesoria kościelne, dają wyraz naszej wiary i duchowości.