Ruch margaretek

Modlitwa za kapłanów jest niezwykle dla nich istotna. Dzięki niej otrzymują oni niezbędne wsparcie duchowe oraz siły do codziennego posługiwania Bogu, oraz ludziom. Kapłani wspierani duchowo przez wiernych mają dodatkowo więcej sił do tego, aby stawiać czoła codziennym pokusom oraz zwątpieniom.

Jak modlić się za kapłanów?

Za kapłanów można modlić się w dowolny sposób. Może być to ofiarowanie mszy w ich intencji lub modlitwa indywidualna w zaciszu domowym, lub w kościele. Każdy, kto chce wspierać duchownych, powinien dowiedzieć się o tym, czym jest margaretka.

Co to jest margaretka?

Margaretka jest to grupa modlitewna, coś na wzór kółka różańcowego, ale nieco mniej formalna oraz mniej liczna. Do margaretki zalicza się siedem osób świeckich, które wybierają konkretną osobę duchowną, za którą modlić się zamierzają. Każda z osób zobowiązuje się w innym dniu do modlitwy za wybranego duchownego. Dzięki temu za kapłana, brata zakonnego, siostrę zakonną bądź inną osobę duchowną codziennie ktoś się modli. Jest to więc modlitwa spersonalizowana na konkretną osobę.

Skąd się wzięła nazwa margaretka?

Nazwa margaretki wzięła się od imienia założycielki tego ruchu Margaret z Kanady. Jednocześnie forma margaretki powoduje, że jeśli wypiszemy imię duchownego w środku, a imiona osób modlących się dookoła, to kształtem przypomina to kwiat, który w naszym kraju nazywany jest właśnie margaretką. Kwiat ten jest również symbolem ruchu margaretek.