O kościele
źródło: [3] s.616
  • Parafia [wolska] erygowana 11 lipca 1611 r. przez biskupa Andrzeja Opalińskiego, ale jako filia parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie wspomniana jest w dokumencie papieża Jana XXII pod datą 1 maja 1319. Jest przypuszczenie, że wkrótce po erekcji parafii św. Jana Chrzciciela, a było to ok. 1300 r., została wzniesiona na Woli kaplica, która przez 300 lat pełniła funkcję filii parafii świętojańskiej.

  • W swojej historii zmieniała czterokrotnie kościoły będące siedzibami parafii. Pierwszą świątynią parafialną był kościół św. Wawrzyńca Diakona i św. Stanisława Biskupa na Reducie Wolskiej [dziś św. Wawrzyńca]. Po zamienieniu go w 1834 roku przez władze carskie na cerkiew prawosławną parafianie, nie chcąc tułać się po okolicznych kościołach i kaplicach, zostali zmuszeni do wybudowania w 1858 roku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i św. Wawrzyńca Diakona [dziś św. Stanisława] przy ulicy Kościelnej (obecnie Bema). W 1903 roku centrum parafialnym stał się przestronny kościół św. Stanisława Biskupa przy ulicy Wolskiej [dziś w parafii św. Wojciecha], natomiast świątynia przy ulicy Bema została powierzona w 1917 roku ojcom redemptorystom.

  • Dnia 1 listopada 1923 (1925?) roku kard. Aleksander Kakowski wydzielił ze starej i wielkiej parafii wolskiej na nowo parafię św. Wawrzyńca z kościołem św. Wawrzyńca i św. Stanisława oraz utworzył 1 kwietnia 1927 roku dwie kolejne parafie: św. Stanisława Biskupa z kościołem św. Stanisława i św. Wawrzyńca przy ul. Bema oraz św. Wojciecha z kościołem św. Stanisława przy ulicy Wolskiej.

  • Kościół pw. św. Wawrzyńca Diakona Męczennika i św. Stanisława, zbudowany w latach 1695-1740 z fundacji biskupa inflanckiego Mikołaja Popławskiego, dziekana kapituły warszawskiej, dokończony przez Annę (Marię?) z Kollowratów hr. Bruhlową. Konsekrowany przez abp. Szczepana Hołowczyca. W 1834 r. zamieniony przez władze carskie na cerkiew prawosławną.

  • Plebania murowana, zbudowana w 1925 r., zniszczona w 1944 r., odbudowana w latach 1945-1948.

  • Na terenie parafii znajduje się Cmentarz Wolski, założony w 1882 r.

inne źródła:
"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2