Informacje podstawowe
 • Adres:
  ul. Wolska 140a, 01-258 Warszawa

 • Informacje o położeniu:
  dekanat: wolski
  kościół parafialny
  dzielnica: Wola

 • W Internecie:
  Strona www parafii:

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2