O kościele
  • Pod koniec XVIII w. została erygowana czwarta warszawska parafia - św. Andrzeja Apostoła. Historia jej pierwotnej siedziby sięga jednak wcześniej. Na początku XVIII w. biskup warmiński Teodor Potocki ufundował jezuitom rawskim kościółek pw. Świętego Krzyża przy dzisiejszym placu Teatralnym. Poświęcono go w 1722 r. Rok po kasacie zakonu jezuitów, w 1774 r. erygowano nową parafię z siedzibą w pojezuickiej świątyni. Parafia oraz świątynia otrzymały tytuł św. Andrzeja Apostoła. Nie utrzymano dawnego wezwania kościoła ze względu na fakt, że była już w tym czasie parafia i kościół pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Szybko okazało się, że niewielkich rozmiarów kościół jest za mały, aby dobrze spełniać funkcje parafialne. Dlatego najważniejsze uroczystości odbywały się w kościele reformatów pw. św. Antoniego z Padwy. W planach było wybudowanie nowego kościoła parafialnego. I tak się później stało, nowy kościół, pw. św. Karola Boromeusza, powstał w latach 1841-1849 na ul. Chłodnej i do dziś jest siedzibą parafii.

źródło: [3] s.521
  • Parafia erygowana 18 maja 1774 r. przez biskupa poznańsko-warszawskiego Andrzeja Młodziejowskiego. Dekret erekcyjny wszedł w życie 22 maja 1774 r.

  • Kościół pw. św. Karola Boromeusza, zbudowany w latach 1841-1849 wg projektu Henryka Marconiego z funduszów Klementyny z Sanguszków Małachowskiej. Kościół konsekrowany 4 listopada 1849 r. przez bp. Tadeusza Łubieńskiego, po odbudowie ze zniszczeń wojennych poświęcony 9 grudnia 1956 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

  • Dom parafialny zbudowany w 1931 r. i rozbudowany w 1991 r. przez ks. Tadeusza Uszyńskiego (II i III piętro).

źródło: [4] s.96-98
  • Świątynia usytuowana na trakcie wyjazdowym z Warszawy na zachód Europy, miała być reprezentacyjną budowlą, witającą przyjezdnych. Główną fundatorką świątyni była Klementyna z Sanguszków Małachowska. Na jej prośbę patronem kościoła został św. Karol Boromeusz. Spośród trzech projektów, które wykonali znani w stolicy architekci, wybrano ten autorstwa Henryka Marconiego.

  • Świątynia została konsekrowana 4 listopada 1849 r. W wigilię uroczystości odbyła się procesja, która była znakiem przeniesienia parafii św. Andrzeja z ul. Senatorskiej na Chłodną.

  • W czasie II wojny światowej Niemcy składowali broń i materiały wybuchowe w kaplicy pogrzebowej kościoła. 15 stycznia 1945 nastąpił wybuch, który zniszczył wschodnią elewację, kaplicę, zakrystię i prezbiterium.

  • Prace nad budową kościoła dolnego rozpoczęto w 1965 r.

inne źródła:
"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2