Informacje podstawowe
 • Adres:
  al. Solidarności 80, 00-145 Warszawa

 • Informacje o położeniu:
  dekanat: muranowski
  kościół parafialny
  dzielnica: Śródmieście

 • W Internecie:
  Strona www parafii:

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2