Informacje podstawowe
 • Adres:
  ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa

 • Informacje o położeniu:
  dekanat: staromiejski
  kościół parafialny
  dzielnica: Śródmieście

 • W Internecie:
  Strona www parafii: www.przyrynek.waw.pl

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2